home BouwhulpGroep
Amersfoort Banner

2016-2017


Amersfoort, advies
Bouwkundig Onderzoek Soesterkwartier


Opdrachtgever
Portaal

Bouwkundig Onderzoek Soesterkwartier


Portaal vraagt BouwhulpGroep de huidige staat van 240 woningen in de wijk Soesterkwartier te Amersfoort te onderzoeken. En op basis hiervan een programma van maatregelen inclusief financiële onderbouwing uit te werken, waarbij de woningen voor minimaal 25 jaar door geëxploiteerd kunnen worden. Daarnaast vraagt Portaal om advies over de te voeren uitvoeringsstrategie en in hoe verre de aanpak van deze woningen is in te passen binnen de pilot Soesterkwartier. In deze pilot staat met vraaggestuurd onderhoud in de serie van één de bewoner centraal.

Twee complexen in bezit van Portaal bestaan uit 240 vooroorlogse eengezinswoningen en zijn gelegen in de wijk Soesterkwartier te Amersfoort. In het verleden stonden deze woningen op de nominatie voor sloop. Na bezwaren van bewoners hebben beide complexen een beperkte opknapbeurt gekregen en is in het portfolioplan opgenomen dat ze in de nabije toekomst ge-upgrade of gerenoveerd gaan worden. Of daadwerkelijk een renovatie moet plaatsvinden en met welk niveau van ingreep, moet nog worden bepaald. De kwaliteitsproblemen in deze twee complexen liggen op gebied van onderhoud en bouwfysica. Een goede inventarisatie van de huidige staat en de huidige problemen is daarom nodig. Alsmede een advies over de mogelijke aanpak. BouwhulpGroep heeft daarom middels een programmastudie de huidige kwaliteit van de woningen in kaart gebracht, een programma van maatregelen opgesteld en geadviseerd over de uitvoeringswijze met daarbij een doorkijk naar de pilot Soesterkwartier.

kaart