home BouwhulpGroep
impressie

2015


Eindhoven, Programmastudie
Eckart complex 366


Opdrachtgever
Woonbedrijf

Programmastudie Eckart complex 366


Woonbedrijf wil voor de langere termijn een visie vormen voor de woningen in complex 366 Eckart, Eindhoven. Aan BouwhulpGroep is gevraagd om door middel van een programmastudie aan te geven wat de toekomstwaarde voor deze eengezinswoningen is. Het complex bestaat uit 254 woningen en is gebouwd in 1967. De woningen zijn gebouwd volgens het Heykamp bouwsysteem en is onderverdeeld in vier verschillende woningtypen.

De wijk Eckart maakt onderdeel uit van het Triangulum partnerschap waarmee de call voor Horizon 2020 is gewonnen. In dit partnerschap bundelen Eindhoven, Manchester en Stavanger hun krachten om de komende vijf jaar smart city toepassingen te ontwikkelen, testen en toepassen. In het complex 366 ligt de ambitie om een grote CO2 reductie te verwezenlijken waarbij bewoners aan de knoppen zitten.

De vraag die voor complex 366 gesteld is, richt zich op de bestaande kwaliteit van de woningen (technisch, ruimtelijk, beeld en duurzaamheid) en de ambitie om de woningen te verduurzamen. De ambitie van Woonbedrijf is dat de kwaliteit van de woningen zodanig moet zijn dat ze nog minimaal 25 jaar mee moeten gaan. Welke onderdelen van de woningen dienen onderhouden/vervangen te worden en welke onderdelen kunnen behouden blijven. De ambitie voor het verduurzamen is het realiseren van een EI waarde tussen de 1,2 en 1,4. Daarnaast is gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een EI waarde lager dan 1,2 te bereiken. Tot slot is een kosteninzicht gegeven voor de te nemen stappen om de gestelde ambitie te bereiken.

situatie eckart visualisatie scenario tussenwoning