home BouwhulpGroep
Gorinchem Vleut Panorama

2016


Gorinchem, advies
Programmastudie Achter het Spoor Vleuten


Opdrachtgever
GroenWest

Programmastudie Achter het Spoor Vleuten


Voor 33 woningen aan de Julianalaan in Vleuten wil GroenWest inzicht krijgen in wat de mogelijkheden voor deze woningen zijn voor de toekomst. BouwhulpGroep heeft hiervoor een "verkorte" programmastudie uitgevoerd. Hierin is aangegeven welk programma van maatregelen gewenst is bij een exploitatie gericht op de korte termijn (15 jaar).

Om tot een programma te komen is eerst de huidige bouwtechnische kwaliteit van de woningen in kaart gebracht. Vervolgens zijn in overleg met GroenWest de ambities vastgesteld, passend bij een levensduurverlenging van 15 jaar. Deze ambities zijn vertaald naar een programma - bestaande uit onderhouds- en verbetermaatregelen - en voorzien van financiële consequenties. Daarbij zijn de aandachtspunten (risico's) voor verdere planuitwerking benoemd en is tevens een korte doorkijk gemaakt naar verbetermogelijkheden bij een exploitatie gericht op >15 jaar.

Plattegronden

Doorsnede