home BouwhulpGroep
Gorinchem Banner

2016-2017


Gorinchem, advies
Programmastudie D.F. Pauwstraat


Opdrachtgever
Poort6

Programmastudie D.F. Pauwstraat


Binnen het project Van Zomerenlaan e.o. - waar BouwhulpGroep rond 2007-2008 in het kader van een second opinion diverse werkboeken voor heeft gemaakt - ligt de focus momenteel op de 52 woningen aan de D.F. Pauwstraat. Poort6 heeft behoefte aan een update van de te nemen maatregelen en bijbehorende bouwkosten uitgaande van een renovatie voor 25 jaar plus de te verwachten onderhoudskosten binnen de genoemde exploitatieperiode. BouwhulpGroep is gevraagd hiervoor een programmastudie uit te voeren.

De woningen gelegen in de D.F. Pauwstraat vragen om een nieuwe impuls aan kwaliteit. Binnen de huidige kaders voor betaalbaarheid zal er slim moeten worden omgegaan met de aanwezige kwaliteit in de woningen. En daar waar nodig chirurgisch kwaliteit (in de tijd) toevoegen. Middels een programmastudie is de huidige kwaliteit van de 52 woningen in kaart gebracht en is een toekomstscenario opgesteld, waarin middels een ingreep met bijbehorend onderhoudsprogramma de levensduur van de woningen met 25 jaar wordt verlengd. Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid voor zowel verhuurder als huurder, zijn tevens een tweetal varianten benoemd die voor de componenten dak en gevel de aanpak differentiëren in tijd en kwaliteit.

Gorinchem plattegrond

Gorinchem grafiek