home BouwhulpGroep
Wijchen_16067_demuts_banner

2016


Nijmegen, advies
Selectieproces Groot Onderhoud De Muts


Opdrachtgever
Talis

Selectieproces Groot Onderhoud De Muts


Het woongebouw De Muts ligt midden in Wijchen-Zuid, een uitbreidingswijk uit de jaren tachtig. Het complex bestaat uit 84 appartementen met diverse faciliteiten en is gebouwd in 1983. Woningeigenaar Talis wil in het najaar van 2016 starten met het uitvoeren van groot onderhoudswerkzaamheden, waarbij het complex weer voor 25 jaar kan worden door geëxploiteerd. BouwhulpGroep is gevraagd om het project van programma tot start uitvoering te brengen.

Begin 2015 is door Talis in samenwerking met BouwhulpGroep een programma opgesteld, waarbij de levensduur van het complex met minimaal 25 jaar wordt verlengd. Dit programma vormt de basis voor de verdere planuitwerking, die is gestart in maart 2016.

Het groot onderhoudsplan legt de nadruk op het uitvoeren van het benodigde onderhoud aan het dak en de gevel van het complex en aan de uitrusting in de woningen. Tevens wordt het onderhoudsmoment aangegrepen als natuurlijk moment om het complex te laten voldoen aan de huidige regelgeving. De verbetering van het complex blijft, uit een oogpunt van betaalbaarheid, beperkt tot overwegend energetische maatregelen.

Het programma wordt in een vraagspecificatie vertaald naar prestaties ten aanzien van product, proces en samenwerking. BouwhulpGroep begeleidt vervolgens het selectieproces om voor Talis tot een juiste keuze te komen voor de beoogd bouwpartner. Na selectie worden in een design & build constructie de plannen verder uitgewerkt, zodat in het najaar gestart kan worden met de uitvoering.

Wijchen situatie nu