home BouwhulpGroep
advisering SBO

2016-2019


Tilburg, Advies
SBO-Tilburg


Opdrachtgever
SBO-Tilburg

Advies Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg


In juli 2015 is het 'Convenant wonen Tilburg 2015-2020' getekend. In de jaren voorafgaand hieraan heeft BouwhulpGroep het Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBOT) ondersteund bij de naleving van het lopende convenant en de voorbereidingen op het nieuwe convenant.

Deze ondersteuning bestond uit het voorbereiden van de vertegenwoordigers van SBOT op de stuurgroep vergaderingen, het namens SBOT deelnemen aan projectgroep bijeenkomsten en het inbrengen van (volkshuisvestelijke) kennis tijdens de SBOT bestuursvergaderingen. Ook de komende jaren wil SBOT weer gebruik maken van ondersteuning van BouwhulpGroep.

SBOT heeft gevraagd om voor de komende jaren een kostenopzet te maken, voor de ondersteuning. In 2019 zou het nieuwe convenant vorm moeten krijgen.

convenant wonen tilburg 2015-2020