home BouwhulpGroep
Panorama

2013


Alkmaar, Nijenburgh
Programmastudie


Opdrachtgever
Kennemerwonen

PROGRAMMASTUDIE COMPLEX NIJENBURGH


Het complex Nijenburgh in Oudorp (Alkmaar) is in bezit van woningcorporatie Kennemer Wonen. Enkele jaren geleden is het complex door hen overgenomen. Momenteel moet de stand van zaken opgemaakt worden. Welke onderhoudswerkzaamheden moeten er nu en in de toekomst plaatsvinden? Vervolgens is de vraag welke visie men kiest voor het complex.

Het gebouw dat dateert uit 1967 en bestaat uit kleine, L-vormige woningen. In totaal zijn er 40 woningen die door middel van een galerij ontsloten worden. De locatie, aan een plein en nabij voorzieningen maken het een gewilde locatie. Er is een bouwtechnische inventarisatie uitgevoerd en er op basis daarvan wordt een kwaliteitsbeeld opgezet. Dit vormt de onderlegger voor maatregelen in de tijd en de op te stellen meerjaren onderhoudsbegroting.

Galerij