home BouwhulpGroep

2001 - 2003


Alkmaar, Oud- en Nieuw-Overdie
Ontwikkelingsplan- en proces


Opdrachtgevers
Woonwaard Noord-Kennemerland
Van Alckmaer voor Wonen
gemeente Alkmaar

Alkmaar oud en nieuw Overdie

EEN GEDRAGEN AANPAK


Overdie, met circa 3600 woningen, is één van de succesvolle herstructureringswijken uit het 56-wijkenprogramma van VROM. Het succes van Overdie is niet gelegen in spetterende tekeningen, maar in een aanpak waarbij sociaal voor fysiek ging en in een overeenkomst die door alle participanten gedragen wordt. Voor iedereen is het nu duidelijk waar de reis naar toe gaat. Bij dit proces, dat heeft geleid tot deze aanpak, heeft de BouwhulpGroep een belangrijke rol gespeeld ten aanzien van:
• Het inzichtelijk maken van de kwaliteit en kosten van diverse ingrepen.
• De communicatie over de consequenties met alle participanten.
• De inhoud van het Integraal Plan Overdie (‘Samen werken aan samen leven’).