home BouwhulpGroep

2007 - 2008


Alkmaar, Staatsliedenbuurt
Lokatiestudie


Opdrachtgever
Woonwaard Noord-Kennemerland

TOEKOMSTIG WONEN NABIJ HET CENTRUM


Ten zuiden van de historische binnenstad van Alkmaar ligt de Staatsliedenbuurt met daarin complex 603 dat bestaat uit meerdere typen portiekwoningen. Alle typen zijn 3 lagen hoog, al of niet op een halfverdiepte plint of een winkellaag. Daarnaast bestaat het complex uit een zestal geschakelde seniorenwoningen en een rij eengezinswoningen. In totaal circa 300 portiekwoningen en een aantal winkelruimten.

De bouw is uit de vroeg naoorlogse periode. Ruim gesitueerde strokenbouw met portieken in een groen casco. De leeftijd, het type en de huidige kwaliteit van de woningen vraagt om meer dan alleen planmatig onderhoud. Zodoende was er behoefte om de bouw- en woontechnische kwaliteit van de woningen in beeld te krijgen.

Uitgaande van een duurzame herontwikkeling van het complex is gevraagd om op basis van te bereiken kwaliteitsniveaus bij ingreeptermijnen van - praktisch gezien - vijftien en veertig jaar de maatregelen en kosten te bepalen van die ingrepen in de te onderscheiden typen op grond van de bouw- en woontechnische onderzoeken.
De zinvolheid van de ingrepen is mede bepaald op grond van de te huisvesten doelgroepen, nu en in de toekomst.

Bergen op Zoom, luchtfoto van de Warandeflats
Bergen op Zoom, schetsvoorstel entree Warandeflats