home BouwhulpGroep

2002 - 2003


Etten-Leur, Grauwe Polder
Gebiedsvisie


Opdrachtgever
Woonstichting Etten-Leur

WIJKVISIE GRAUWE POLDER


Voor de wijk Grauwe Polder is in overleg met alle betrokkenen een visie op de toekomst ontwikkeld voor een periode van vijf tot tien jaar. De visie is uiteindelijk in actieplannen voor woningen, woonomgevingen en infrastructuur vertaald.
Alle belangrijke aspecten zijn in de studie betrokken: stedenbouw, architectuur, woonkwaliteit, woningmarkt, eigendomsaanduidingen, sociale kwaliteit, leefklimaat en beheer.

pilotgebied
wijk in Noord (oud) en Zuid (nieuw)