home BouwhulpGroep
Gorinchem, van Zomerenlaan e.o.

2005 - 2008


Gorinchem, Van Zomerenlaan e.o.
Ontwikkelingsplan en -procesOpdrachtgever
POORT6

HERONTWIKKELEN MET BEHOUD VAN HET EIGENE


Een vijftiger jaren wijk met eengezinswoningen in de traditionele gesloten bouwblokverkaveling stond op de agenda om geherstructureerd te worden. Het conflict spitste zich toe op de breuk tussen wat er is en wat het zou moeten worden. Uiteindelijk is er een aanpak uitgekomen die rekening houdt met de huidige eigenheid (bewoners, woningtype, prijs, verkaveling) en met de gewenste aanpassingen in de tijd.

De omslag van ingrijpende herstructurering en sloop naar een meer passende aanpak. Visie ten aanzien van de te realiseren kwaliteiten en de fasing in de tijd.

Nadat de ontwikkelingsvisie is vastgesteld, is er een ontwikkelingsovereenkomst tussen de partijen (corporaties en gemeente) opgesteld met inbegrip van een financiele overeenkomst conform de principes van de gebiedsontwikkeling

Gorinchem, van Zomerenlaan e.o. variaties


STAPSGEWIJS NAAR GEDIFFERENTIEERDE KWALITEIT


De uitvoering is gefaseerd en beslaat ruim 10 jaar:
1. renovatie 2007/2008
2. sloop/nieuwbouw Westzijde 2011 e.v.
3. sloop/nieuwbouw Oostzijde
     in twee fasen 2015 e.v. en 2019 e.v.


Gorinchem, van Zomerenlaan e.o. fasering