home BouwhulpGroep
Folly

2007 - 2008


Gorinchem, Zandvoort-midden
Gebiedsvisie


Opdrachtgever
POORT6

WONEN TUSSEN DE RIVIER EN HET KANAAL

Stedenbouwkundig en ook architectonisch is de buurt karakteristiek en waardevol. De waardering van de opzet als tuindorp is bekend en staat in meerdere rapporten beschreven. Hiernaast een samenvattende kaart met de opsomming van de meest waardevolle stedenbouwkundige en architectonische elementen (bruin en groen) en de knelpunten (rood).

Het toekomstig tekort aan parkeercapaciteit is op te heffen door herinrichting van de straat inclusief eenrichtingverkeer en parkeren op achterterreinen. In de kaart hiernaast zijn de parkeerpotenties (geel) en de uitbreiding van het eenrichtingverkeer (blauw) aangegeven.

stadplattegrond met locatie onderzoeksgebied plattegrond onderzoeksgebied