home BouwhulpGroep
Panorama te Molenberg in Heerlen

2011


Heerlen, Molenberg
Voorraadbeleid


Opdrachtgever
Wonen Zuid, Heerlen

VOORRAADBELEID MOLENBERG


Wonen Zuid wil voorbereid zijn op de te verwachten vergrijzing van de bevolking en krimp van het aantal bewoners in Parkstad Limburg. In dat licht heeft zij zich de vraag gesteld, wat de toekomstwaarde is van de voormalige mijnkolonie Molenberg te Heerlen. Een buurt die op de nominatie staat om als beschermd stads- en dorpsgezicht door de gemeente Heerlen te worden aangewezen. En een buurt waaraan de afgelopen tien tot vijftien jaar het nodige verbeterd is.

De problematiek in de voormalige mijnkolonie laat zich als volgt kenschetsen: Wonen Zuid is al tien jaar bezig met het renoveren van de voormalige mijnkolonie conform het 'Masterplan Stuytwijk'. Op dit moment worden de laatste stukken (complexen) in voorbereiding genomen of afgemaakt (interne renovatie). De vraag is, of het nog steeds zinvol is om nog (veel) langer (veel) geld te investeren in overwegend kleine woningen. Of om geld te investeren in woningen gelegen in smalle straten, of ondiepe bouwblokken, of in dezelfde woningen, die elders in de buurt al gerenoveerd zijn. Daarnaast verhuren de seniorenwoningen uit de jaren zeventig slecht aan die doelgroep en wordt de verhuur hiervan ook in zijn algemeenheid steeds problematischer (relatief kleine woningen in een hoge dichtheid). Bovendien is het imago van de wijk Molenberg nog steeds niet goed en Parkstad Limburg moet rekening houden met krimp, ook in de sociale verhuur.

Luchtfoto Panorama