home BouwhulpGroep
Panorama te Reigerpad in Rotterdam

2012


Rotterdam, Vreewijk - Reigerpad
Haalbaarheidsstudie


Opdrachtgever
Havensteder

HAALBAARHEIDSONDERZOEK REIGERPAD


Over de toekomst van de negentig jaar oude wijk Vreewijk is de laatste jaren veel onderzocht, gestudeerd en overlegd. Deze discussie tussen (deel)gemeente, bewoners, corporatie en gemeentelijke en rijksmonumentendienst heeft in mei 2011 geleid tot het vaststellen van het 'Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk'.

In de Valkeniersbuurt van de wijk Vreewijk ligt het Reigerpad. Drieënveertig woningen uit die straat zouden het pilotproject voor vervangende nieuwbouw in Vreewijk vormen. Echter omdat het principe 'behoud tenzij' uit het 'Verbeterprogramma tuindorp Vreewijk' leidend is, vinden de bewoners het noodzakelijk om eerst de haalbaarheid van renovatie van deze woningen te onderzoeken.

In vervolg op het haalbaarheidsonderzoek Bree/Maarland is BouwhulpGroep aangetrokken om het haalbaarheidsonderzoek naar renovatie uit te voeren. De vraag aan de BouwhulpGroep is de haalbaarheid van renovatie van de 43 woningen aan het Reigerpad te onderzoken in samenspraak met vertegenwoordigers van Havensteders en bewoners (het planteam).

Voor de naastgelegen Weimansweg heeft BouwhulpGroep een programmastudie uitgevoerd.

Gevelbeeld

Situatie