home BouwhulpGroep
Ondertekening Convenant

2009 - 2010


Tilburg
Convenant Wonen


Opdrachtgever
SBO Tilburg

CONVENANT WONEN


In Tilburg sluiten gemeente, corporaties en bewonersorganisatie iedere vijf jaar een convenant over hun gezamenlijke ambities en doelen. Als adviseur van de stedelijke bewonersorganisatie SBO hebben we ons ingezet om de ambities met name op 'betaalbaarheid en woonlasten', 'sociale stijging' en op 'participatie en zeggenschap' in afspraken vorm te geven.

Middels overleg in projectgroep en stuurgroep is in ongeveer een jaar tijd een nieuw convenant afgesproken voor de periode 2010-2015. Deze afspraken moeten nog verder uitgewerkt worden, omdat met name de betaalbaarheid van het wonen voor de vele eenpersoonshuishoudens onder de primaire doelgroep zorgen baart. Ook bij een ambitieuze aanpak van de energiebesparing in die voorraad.

Logo SBO Tilburg Logo SBO Tilburg