home BouwhulpGroep
schets upgrade zorglocatie

1999 - 2004


Nederland, woonzorglokaties
Lokatiestudie


Opdrachtgever
Woonzorg Nederland

TRANSFORMATIE VAN WOONZORGLOKATIES


De grote verandering in het wonen heeft zich de afgelopen jaren vooral op het terrein van de ouderenhuisvesting afgespeeld. Het bejaardentehuis uit de jaren zestig en zeventig is passé.
Zelfstandig wonen en een combinatie van wonen en zorg zijn bijna clichés geworden.

Door de BouwhulpGroep zijn er tientallen studies verricht naar de aanpassing en herontwikkelingsmogelijkheden van locaties en bestaande tehuizen.

Ontwerp 't Berkske in Ulvenhout