home BouwhulpGroep
Panorama te Fruitbuurt-Noord in Breda

2012


Utrecht, Fruitbuurt-Noord
Second Opinion


Opdrachtgever
Mitros

SECOND OPINION
FRUITBUURT-NOORD


In Fruitbuurt-Noord staan 223 vooroorlogse eengezinswoningen in een bouwblokverkaveling; tezamen met vervangende nieuwbouw van meergezinswoningen uit de jaren zeventig.

Voor de woningen in de Fruitbuurt-Noord zijn medio 2011 onderzoeken naar renovatie gedaan. Deze onderzoeken hebben tot de conclusie geleid dat de woningen beter gesloopt dan gerenoveerd kunnen worden. Dit vanwege de problemen met grondwateroverlast door slecht doorlatende ondergrond, in combinatie met een fundering op staal (van de lange rijen) en een houten begane grondvloer.

Tezamen met een bouwkundige en bouwfysische kwaliteit van veertig jaar na renovatie. De grootte en indeling van de woningen is bij deze afweging minder in het geding.

Ook al lijkt er onder de bewoners voldoende draagvlak voor sloop te zijn, toch is Mitros er veel aan gelegen om (een substantieel deel van) de 223 woningen te renoveren. En vraagt zich dus af of de huidige kwaliteit wel (overal) zo slecht is en op welke punten de kwaliteit in deze buurt afwijkt van de woningen die in aangrenzende buurten wel gerenoveerd worden.

Mitros vraagt een second opinion ten aanzien van de huidige kwaliteit van de 223 woningen en de te treffen maatregelen voor een levensduurverlenging van minimaal vijfentwintig jaar verlengt. Daarbij te onderzoeken of er varianten denkbaar zijn, die renovatie van deze woningen wel mogelijk maakt; varianten in kwaliteit of ligging.
Als vervolg vop de second opinion heeft de BouwhulpGroep ook een nader onderzoek gedaan naar de grondwateroverlast.

Straatbeeld

Straatbeeld