home BouwhulpGroep

2006


Vlaardingen, centrumgebied e.o.
Gebiedsvisies


Opdrachtgever
Waterweg Wonen Vlaardingen

wijkvisie Vlaardingen

STUREN OP LOKATIE


Voor de verschillende wijken in het centrum van Vlaardingen zijn in opdracht van Waterweg Wonen toekomstvisies opgesteld.
De bestaande kwaliteit is beoordeeld op de mogelijkheden in het licht van de vraag en van het totale aanbod.

Zo ontstaat een waardering van de voorraad met gerichte sturing op specifieke locaties getoetst op maatschappelijke en financiele doelen. Richtinggevend aan strategisch voorraadbeleid.


Vlaardingen centrum