home BouwhulpGroep
Vlaardingen Holy-Zuidoost

2002 - 2004


Vlaardingen, Holy-Zuidoost
Lokatiestudies


Opdrachtgever
Waterweg Wonen Vlaardingen

UITZICHT OP DE TOEKOMST


In Holy-Zuidoost bezit Waterweg Wonen bijna 2000 woningen, gebouwd in de jaren 1964-1971. In de periode 2002 t/m 2004 zijn er door de BouwhulpGroep uiteenlopende studies verricht, in samenspraak met alle betrokkenen. Het doel was om de bestaande bouw- en woontechnische kwaliteit in beeld te brengen en dit in combinatie met een visie op de toekomst te vertalen in een programma.

Voor elke fase heeft voorop gestaan draagvlak te ontwikkelen over de toekomst van de afzonderlijke complexen en van het totaal. Nu de programma's en het erbij behorende investeringsplan duidelijk zijn, gaat het erom deze procesmatig te vertalen in plannen.