home BouwhulpGroep
Panorama Vettenoordsepolder te Vlaardingen

2009 - 2010


Vlaardingen, Vettenoordsepolder
Kwaliteitsbeeld


Opdrachtgever
Waterweg Wonen

INTEGRAAL KWALITEITSBEELD


De bouwkundige kwaliteit van de 104 boven- en benedenwoningen van Waterweg Wonen in de Vettenoordsepolder was in de ogen van de bewoners niet meer acceptabel en aanleiding om tot actie over te gaan.

Een van de oorzaken van de onderhoudsachterstand was een onduidelijk beeld van de toekomst van dit complex bij Waterweg Wonen. Temeer omdat het complex bouwkundig wel verwantschap heeft, maar over vijf locaties in de wijk verspreid ligt.

Om een helder en objectief beeld te verkrijgen van wat alle bewoners vinden en willen en welke verschillen daar mogelijkerwijs (per locatie) in zijn , is begonnen met een bewonersenquete. Vervolgens zijn de woningen bouwkundig, woontechnisch, stedenbouwkundig en naar verhuur en positie op de woningmarkt onderzocht.

Dit heeft geleid tot een kwaliteitsbeeld en inzicht in de consequenties van mogelijke en zinvolle ingrepen voor zowel Waterweg Wonen als voor de bewoners.
Tenslotte is dat beeld - ook met bewoners - gecommuniceerd en konden huurder en verhuurder per locatie afspraken over de toekomst maken.

Stedenbouwkundige kaart