home BouwhulpGroep
Panorama te Waalwijk in Zanddonk

2008 - 2009


Waalwijk, Zanddonk
Locatiestudie


Opdrachtgever
Casade

VERSTERKEN EIGENHEID


De wijk Zanddonk is gebouwd in de periode 1975 tot en met 1995 en omvat bijna 2.000 woningen, waarvan er circa 1.000 in bezit zijn van Casade.

De bebouwing draagt in het noordelijke deel nog een beetje het stempel van de naoorlogse stedenbouw (het molenwiekachtige orthogonaal verkavelingpatroon). Voor het overige wordt de bebouwing gekenmerkt door een losse situering (interieurs). In het geheel zijn woonerven en woonstraten aanwezig. De architectuur wordt gedomineerd door Hollandse rijtjeswoningen met toepassing van kleine verfijningen in de detaillering.

De centrale vraag was om op basis van het aanwezige materiaal, bestaande uit woonomgevingstudies en inventarisaties sociale problematiek, tot een samenhangend uitvoeringsplan te komen, dat de leidraad vormt voor de aanpak in de komende jaren met betrekking tot de verbetering van de sociale en fysieke kwaliteit van de wijk en inzicht geeft in de bijhorende kosten en opbrengsten.

Mede aan de hand van een beeldkwaliteitplan is er een etikettering opgesteld die kwaliteitsaanpassingen koppelt aan probleem en tijdsmoment. Alles is vervolgens doorgerekend, waarbij kosten en opbrengsten op een rij gezet zijn.

Typische gevel te Zanddonk Verbeteringsschets `