home BouwhulpGroep

2003-2005


Zwolle, Holtenbroek
Second Opinion


Opdrachtgever
Projectgroep Holtenbroek

SPIN-OFF HERSTRUCTURERING


Herstructurering omvat een scala van maatregelen, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat er weer een goed woonmilieu ontstaat, wat bijdraagt aan een leefbare stad. Zeker voor sociale verhuurders die in de naoorlogse wijken tot 1970 een substantieel bezit hebben (variërend van 50 tot 90%) is het van belang in de beginfase, wanneer de operatie veelal geld kost, een beeld te hebben van wat de positieve effecten (ook in financieel opzicht) op termijn zijn. Verlies in de beginfase is alleen zinvol, als het op termijn een investering is en dus terugverdient kan worden of verliezen reduceert.

stedenbouwkundige opsplitsing

In opdracht van het Projectbureau Holtenbroek is door de BouwhulpGroep een eerste aanzet gemaakt door in overleg met diverse betrokkenen (experts) tot een beeld te komen van de variabelen, die van invloed kunnen zijn op de verbetering van de kwaliteit en van de waarde(n) in de wijk. Vooral de marges, die hierbij een rol kunnen spelen, mede vertaald naar ontwikkelingsscenario's, moeten de kansen en risico's hanteerbaar maken.
De resultaten toonden aan dat de mogelijke spin-off effecten van de herstructurering een stijging van de 15% of meer in de economische waarde van de bestaande woningen kon opleveren.