home BouwhulpGroep
impressie epelenberg

2015


Breda, Ontwerp
Epelenberg


Opdrachtgever
Wonen Breburg

De aanpak van de prontowoningen


Het project Epelenberg bestaat uit 302 portieketagewoningen van complex 107 aan de Epelenberg en omliggende straten in de wijk Brabantpark in Breda. De woningen zijn rond 1960 gebouwd volgens het Pronto bouwsysteem en zijn verdeeld over 17 blokken. In de afgelopen jaren zijn er diverse studies geweest naar het complex Epelenberg om een strategie voor het gebied te bepalen. Vanuit deze studies is door WonenBreburg een visie opgesteld en een concept programma van eisen dat de basis vormt voor de verdere aanpak.

Aan BouwhulpGroep was de vraag om alle werkzaamheden uit te voeren voor de gehele plan- en uitwerkingsfase. Dat wil zeggen: alle technische en esthetische aspecten van programma t/m bestek en tekeningen inclusief deelonderzoek naar technische haalbaarheid, zodanig dat de werkzaamheden kunnen worden aanbesteed.

In het verleden zijn er door de BouwhulpGroep diverse studies verricht voor zowel de wijk Epelenberg als het bouwsysteem Pronto. Vanuit deze ontwikkelde kennis is het plan verder ontwikkeld.

AFBEELDING

AFBEELDING