home BouwhulpGroep
Leiden Banner

2016


Leiden, architectuur
Haalbaarheidsonderzoek 101 woningen


Opdrachtgever
Woonpartners

Haalbaarheidsonderzoek 101 woningen Leiden


Het complex ligt in de binnenstad van Leiden, haaks op de Oude Vest. De verkavelingsvorm is een resultaat van een historische verkaveling. De woningen zijn destijds gebouwd als vervanging van 'een conglomeraat van krotwoningen'. Het complex valt binnen het beschermd stadsgezicht van Leiden. Binnen beschermd stadsgezicht zijn bepaalde werkzaamheden aan gebouwen die niet zijn aangewezen als monument vergunningvrij. Bij inpandige werkzaamheden gelden dezelfde regels als buiten een beschermd stadsgezicht. Wijzigingen aan of loodrecht achter een achtergevel (dakkapel, schuur of schutting) zijn alleen vrijgesteld als dit geveldeel niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is.

BouwhulpGroep heeft voor Portaal Utrecht een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij naar voren kwam dat het complex gewilde woningen bevat. De grootte van de woningen varieert, over het algemeen geschikt voor 1- en 2 persoonshuishoudens. Enkele begane grondwoningen zijn bijzonder klein. Ook zijn de keukens over het algemeen beperkt van afmeting en het toilet naast de keuken is niet ideaal. Dit laatste is niet aan te passen zonder een rigoreuze aanpak.

Leiden_16.137_Haalbaarheidsstudie_479_1