home BouwhulpGroep
panorama

2013


Breda, onderzoek
Concepten voor de Pronto's


Opdrachtgever
WonenBreburg

CONCEPTEN VOOR DE PRONTO'S


WonenBreburg heeft de afgelopen jaren een reeks studies laten uitvoeren over de toekomst van de Pronto-portieketagewoningen, onder andere in de wijk Epelenberg te Breda. Al met al is het resultaat dat een gedifferentieerde aanpak nodig is en dat er op korte termijn geen risico's voor de veiligheid en gezondheid zijn.

Op dit moment bestaat er twijfel over wat nu zinvolle ingrepen zijn, met een goede kosten - kwaliteitsverhouding. Met andere woorden, wat is wijsheid in de huidige maatschappelijke context, waarbij de markt van het aanbod voortdurend wijzigt en de kennis van de mogelijkheden het project overstijgt. Uiteindelijk gaat het om Pronto-portieketagewoningen, waarvan er circa 12 duizend in Nederland staan en circa 6 duizend in Noord-Brabant.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft WonenBreburg Bouwhulp gevraagd om, bij Brabantse corporaties die Pronto's in hun bezit hebben, te inventariseren wat zij in de afgelopen 5 jaar aan oplossingen hebben bedacht bij grootonderhoud aan deze portieketageflats.

Het resultaat moet zijn een programma van eisen voor de Pronto portiek-etagewoningen wat de markt uit moet dagen om tot een projectoverschrijdend aanbod te komen op basis waarvan corporaties per locatie zijn oplossingen met bijbehoren de kosten kan samenstellen.

plattegrond

plattegrond