home BouwhulpGroep
Panorama

2014


Den Bosch, Barten Zuid
Renovatie


Opdrachtgever
Brabant Wonen

OP ZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET GEHEEL


De geschiedenis van aanpassen

De 94 woningen, gelegen aan het Lariksplein te Den Bosch in de buurt Barten-Zuid, zijn ontworpen door de Gemeentewerken van Den Bosch en gerealiseerd in 1933. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn de woningen gerenoveerd. Dit hield in: een grote uitbouw ten behoeve van de keuken en van de wasruimte, voornamelijk op de verdieping, met uitzondering van type A, en het realiseren van meer glasoppervlak op de begane grond. Nu staan de woningen opnieuw voor een grootonderhouds-/renovatieplan op de agenda anno 2014.
De BouwhulpGroep is gevraagd om een beeldplan op te stellen, waarin de maatregelen worden aangegeven die de uitstraling verbetert. Door middel van een kleurenschema behorend bij de architectuur i.c.m. een maatregelenstaat en impressies van de nieuwe situatie wordt het nieuwe te behalen beeld geïllustreerd. Deze onderdelen vormen de basis voor het overleg met de welstand.


Kenmerken van de woningen en het complex

De woningen zijn als een geheel ontworpen en de beeldkwaliteit wordt juist gedragen door de samenhang, waarbij herkenbare kopwoningen, vooruitstekende woning met topgevel en de toegepaste rijtjeswoningen een structuur geven. Het geheel is te karakteriseren als jaren dertig architectuur, waarbij topgevels, getimmerde doorlopende goten en expressieve schoorstenen op de koppen het geheel vormgeven. Juist bepaalde hoeken krijgen een speciale behandeling door afwijkende raamtypen en soms voordeuren. Voor het overige zijn voor de raamopeningen eenvoudige bouwstenen gebruikt, op de begane grond en verdieping, die herhalen. De toegepaste steen met verdiepte voeg en verspringing van het metselwerk op de verdieping ondersteunen de oorspronkelijke architectuur.


Het huidige beeld en de mogelijke aanpassingen

Het zal duidelijk zijn dat zowel qua gebruik, inrichting en door onderhoud een deel van het oorspronkelijke beeld verdwenen is. Zowel op het plein als in de omringende straten overheerst 'steen' en 'blik'. Er is bij wijze van spreken geen groen te ontdekken.

Ook de oorspronkelijke architectuur is versoberd. Een deel van de geleding van de raamopeningen is verdwenen (in het bijzonder het woonkamerkozijn), de voordeuren hebben niets extra's, de aanbouwen - gelegen aan de straatzijde - zijn in een niet-passende steen uitgevoerd, ook de boeiboord is niet uitgevoerd in de geest van de architectuur. Bij de kleurstelling is gekozen voor een duidelijk onderscheid tussen die van de goten (oker) en de kozijnen (gebroken wit), waardoor het totale beeld verrommeld.

nieuwe situatie

nieuwe situatie