home BouwhulpGroep
Panorama

2009 - 2012


Eindhoven, Bazelbuurt/oud-Philipsdorp
Renovatie


Opdrachtgever
Woonbedrijf

DE ICOON VAN DE STAD


Heel Philipsdorp omvat 771 woningen en wordt in de planvorming opgedeeld in vier fasen. De 208 woningen uit de eerste fase zijn de 'niet monumenten woningen' gelegen in de Bazelbuurt en voor een gedeelte in Oud-Philipsdorp (de Smitwoningen). De hoofddoelstelling van het plan is dat de kwaliteit (bouwkundige kwaliteit, wooncomfort, veiligheid en energieprestatie) op peil wordt gebracht, met als belangrijk aspect de cultuurhistorische waarde van de wijk te behouden en de oorspronkelijke uitstraling te herstellen. Nieuwe kozijnindelingen, gebaseerd op de oorspronkelijke architectuur, zijn hierbij de belangrijkste dragers.

Naast de woningen zelf is vergroening in de wijk ook een belangrijk aspect. De komst van de auto en het verdwijnen van groen in de wijk heeft het beeld in zijn geheel een 'steenachtige' uitstraling gegeven. De traditionele Brabantse stoepjes zijn hier bij uitstek geschikt voor. In het plan vormen deze een groene overgang van het publieke naar het privé domein, waarbij bewoners zelf de keuze kunnen maken tussen een haagje, een geveltuintje of een stoepje.

nieuwe situatie

nieuwe situatie