home BouwhulpGroep
Panorama

2011 - 2012


Eindhoven, Kruidenbuurt-Zuid
Renovatie


Opdrachtgever
Woonbedrijf

RENOVATIE 171 WONINGEN KRUIDENBUURT-ZUID, EEN VERFRISSING VAN HET UITERLIJK


De woningen in de Kruidenbuurt zijn gebouwd in 1936. In 1968 zijn badkamers toegevoegd en in 1991 heeft de vorige renovatie plaatsgevonden. Het betreft vijf woningtypen. In opdracht van Woonbedrijf heeft BouwhulpGroep een renovatieplan opgesteld bestaande uit drie onderdelen: noodzakelijk grootonderhoud intern en extern, esthetische aanpassingen aan gevels en individuele bewonerskeuzes.

De grootonderhoud werkzaamheden intern bestaan voornamelijk uit aanpassen en uitbreiden van electra, keuken vervanging inclusief tegelwerk en indien nodig plafond en wandstucwerk. Daarnaast reiniging van de douchevloer en indien nodig vervanging van sanitair en douchegarnituur. Tegen huurverhoging zijn individuele bewonerskeuzes mogelijk qua keukensamenstelling, aanbrengen fonteintje in toilet en een extra wastafel op de kleine slaapkamer.
Onderhoudswerkzaamheden aan de gevels omvatten in hoofdlijnen reparatie en schilderwerk van gevelstucwerk en gevelkozijnen, het reinigen en repareren van metselwerk, voegwerk, goot- en gevelbekledingen.
De gevel van de woningen krijgt nieuwe accten. Hiermee krijgen de gevels een frisse uitstraling en ontstaat er meer geleding en ritme in het sobere, vlakke straatbeeld. De uitdaging is om met eenvoudige elementen in onderlinge samenhang, in detail en in maat een geheel nieuw straatbeeld te creëren.
De horizontale geleding is verbeterd door het toepassen van keimwerk op een verspringende laag metselwerk ter hoogte van de verdiepingskozijnen. De verticale geleding is verbeterd door het toevoegen van luifels en het aanbrengen van groene hagen voor het blok.

Het project is uitgevoerd als een van de pilotprojecten voor ketenintegratie (Ballast-Nedam / Woonbedrijf / Adviseur). Dat betekent dat er een vernieuwde taakverdeling heeft plaats gevonden tussen de participanten.

impressie gevelbeeld

bestaande straatbeeld