home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Eindhoven, Offenbachlaan
Haalbaarheidsonderzoek


Opdrachtgever
Domein

VAN SOBERHEID NAAR LUXE


Complex 10 aan de Offenbachlaan is gebouwd in 1959 en bestaat uit vijf blokken met in totaal 112 appartementen. De flatblokken van Domein maken onderdeel uit van een grotere stempelverkaveling. De overige blokken zijn eigendom van een andere corporatie. Ze zijn telkens met twee gegroepeerd in een haak rondom een groen open veld waaraan de toegangen zich bevinden. Ze zijn ontworpen door architecten en ingenieursbureau Vermeer en van Herwaarden in opdracht van co-op bouwvereniging 'beter wonen' te Eindhoven.

De portiekwoningen van ongeveer 50 m² woonoppervlak zijn drie- of vierkamerwoningen, afhankelijk van of de slaapkamer bij de woonkamer is getrokken. Ze beschikken niet over een lift en de energetische waarde van de woningen is beperkt.

Aanleiding voor het haalbaarheidsonderzoek is het feit dat het einde van de 'bouwkundige' levensduur voor deze woningen naderde. Domein stond op een punt om zich te bezinnen over de toekomst van deze appartementen.

Het haalbaarheidsonderzoek moest antwoord geven op de vraag een beeld te geven van een zinvolle toekomstvisie vanuit technisch, financieel en markttechnisch oogpunt. Om de toekomstvisie te verbeelden, zijn er verschillende ingreepvarianten, resp. scenario's - instandhouding, renovatie en revitalisering - beschouwd.

vogelvlucht 1959

schets gevel