home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Eindhoven, Oud-Philipsdorp, fase 2
Renovatie


Opdrachtgever
Woonbedrijf

FABRIEKSDORP ALS MONUMENT, CENTRAAL IN DE STAD


Aanleiding

De renovatie van de 771 woningen in Philipsdorp is gestart. De woningen in de Bazelbuurt zijn al gerenoveerd en het is nu de beurt aan de monumentenwoningen van Oud-Philipsdorp om aangepakt te worden. De plannen voor de wijk zijn bijna afgerond en omvatten 241 woningen en 4 winkels, die hoofdzakelijk in twee perioden gebouwd zijn (1910 en 1916).


Kenmerken

Het stedenbouwkundig plan is ontworpen door G.J. de Jongh en past in de traditie van de tuinsteden met het erbij behorend landschappelijk karakter. De straten hebben een gebogen vorm en eindigen veelal in T-kruisingen, waardoor de ruimte gevangen wordt, en kwamen in het verleden uit op de 'green' (het huidige PSV-stadion).


Opgave

Het terugbrengen van de hoofdgeleding in de architectuur en het behoud van de eigen identiteit van alle 39 blok-ken is de hoofddrager van het plan. De 'verminkingen' aan het beeld uit vroegere renovaties worden hersteld en de wijk krijgt weer een uniform karakter. De kleuren uit het verleden worden teruggebracht in de voorgevel en zowel raam, kozijn als deur krijgt een geleding passend bij het oorspronkelijke beeld van het woningtype.

Naast het terugbrengen van een oorspronkelijke kwaliteit in de wijk is bewonersparticipatie een belangrijk onder-deel geweest in de planvorming. Met een werkgroep van actieve bewoners is gekeken naar de echte wensen in de wijk en hierop het plan verfijnd. Dit zorgt voor een prettige en zinvolle wisselwerking tussen het uiterlijk van de wijk en het gebruik van de woningen door de bewoners.

nieuwe situatie

nieuwe situatie

nieuwe situatie