home BouwhulpGroep
Panorama

2014


Eindhoven, Philipsdorp, fase 4
Renovatie


Opdrachtgever
Woonbedrijf

DE LAAN ALS VERBINDEND ELEMENT, PLATAANBUURT PHILIPSDORP


De vierde en laatste fase in de renovatie van de wijk Philipsdorp is de grootste buurt binnen Philipsdorp en omvat 249 woningen uit 1920. De as van de buurt wordt gevormd door de Plataanlaan met in het midden een plein. Deze brede straat (12 à 18 m1) met deels groene voortuinen geeft de hele buurt een ruim en groen karakter. Het verspringen van de laan ter plaatse van het plein zorgt ervoor dat de geborgenheid van de buurt behouden blijft. Alle binnenstraten worden ter ondersteuning door een knik of beëindiging gevangen.


De buurt vertoont alle eigenschappen van een tuindorp: veel zicht op groen, wisselend gevelbeeld, straten die ruimtelijk beëindigd worden en hiërarchie in de totale opbouw. De geleding van de gevels, in het bijzonder die van de gevelopeningen, ondersteunt de schaal van het wonen.


Het ontwerp en de planvorming is een vervolg op de overige drie buurten van het Philipsdorp. Het verbeteren van de beeldkwaliteit, het comfort en het aanbieden van bewonersopties in de plattegrond zijn de drie pijlers voor het plan. In nauwe samenwerking met de bewoners wordt naar het renovatieplan toegewerkt. Met deze laatste fase wordt de renovatie van het Philipsdorp met in totaal 771 woningen afgerond in het centrum van Eindhoven.

bestaande situatie

nieuwe situatie