home BouwhulpGroep
panorama

2013


Eindhoven, Onderzoek
Op zoek naar grenzen


Opdrachtgever
Woonbedrijf

OP ZOEK NAAR GRENZEN


In opdracht van Woonbedrijf heeft BouwhulpGroep onderzoek gedaan naar de normen voor studentenhuisvesting en welke ruimte er is voor optimalisatie.

BouwhulpGroep heeft geïnventariseerd waar zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden aan moeten voldoen binnen de bouwbesluiteisen en het WWS (woningwaarderingsstelsel).