home BouwhulpGroep
panorama

2013


Eindhoven, renovatie
Tivoli fase 3


Opdrachtgever
Woonbedrijf

RENOVATIE TIVOLI FASE 3


Fase 3 is het volgende gedeelte van de wijk Tivoli dat in aanmerking komt voor renovatie. Hierbij is het streven de 181 woningen voor 25 jaar aan te pakken. In dit stadium is gevraagd om aanvullend onderzoek uit te voeren en alle informatie te vertalen naar maatregelen in hoofdlijnen met de erbij behorende kosten.

Tijdens bijeenkomsten met de klankbordgroep is gekeken naar de onderwerpen Beeld, Comfort en Plattegronden. Dit om helder te krijgen welke onderdelen in een vervolgfase nader bekeken en uitgewerkt moeten worden.

beeld