home BouwhulpGroep
Berglaren en Molenakker

2008 - 2009


Eindhoven, ´t Ven
Programmastudie


Opdrachtgever
Domein

MODERN WONEN IN TRADITIE


De wijk t Ven omvat circa 1400 wooneenheden en is in de periode 1935 tot 1970 tot stand gekomen tussen de oude lintbebouwing van de Zeelsterstraat en de nieuwe ontsluitingsweg Noord Brabantlaan. Qua eigendom is het een gemêleerde wijk. Bijna 60% is in bezit van eigenaar-bewoners. De wijk is overwegend traditioneel verkaveld met gesloten bouwblokken van verschillende maat en vorm. De verkavelingrichting is sterk bepaald door twee hoofdwegen. De 363 woningen in het bezit van Domein van de buurt ´t Ven zijn gebouwd in 1948 naar het ontwerp van Brinkman/van den Broek. De stedenbouwkundige opzet is te typeren als een traditionele tuinwijk met gesloten bouwblokken.

De traditionele verkaveling met de beëindiging van de straten met een knik of een T-kruising zorgen voor besloten ruimten. De combinatie tussen stedenbouw en architectuur, die verwijst naar het functionalisme maken van ´t Ven een uniek vroeg na-oorlogs woningbouwproject in Eindhoven.

Door de BouwhulpGroep is een programmastudie uitgevoerd welke een beeld geeft van een zinvolle toekomstvisie vanuit technisch, stedenbouwkundig, architectonisch, woontechnisch, bouwtechnisch, financieel en markttechnisch oogpunt. Om de toekomstvisie te verbeelden zijn er verschillende ingreepvarianten, resp. scenario´s - instandhouding, renovatie en revitalisering - beschouwd. Tijdens het onderzoek is er extra aandacht besteed om de betrokkenheid van de bewoners te versterken. De resultaten van de enquête onder de bewoners (respons 65 %) zijn teruggekoppeld in enkele bijeenkomsten met een klankbordgroep van bewoners. Ook hebben de bewoners een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding en inzameling van de enquête.

't Ven, Eindhoven, Gerard Noodstraat

't Ven, Eindhoven, C. van Bijnkerhoekstraat

't Ven, Eindhoven, Struyckenstraat