home BouwhulpGroep
Panorama in het groengebied van Boerhaavewijk

2008 - 2009


Haarlem, Boerhaavewijk
Programmastudie


Opdrachtgever
Elan Wonen

TRANSFORMATIE VAN DE STEMPEL


In opdracht van Elan Wonen heeft de BouwhulpGroep onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van complex 24 en 59


De 360 gestapelde woningen van de beide complexen zijn gebouwd in 1966 en bestaan uit vijftien blokken. De blokken, gebouwd volgens bouwsysteem Muwi, zijn verkaveld in stroken volgens een stempelpatroon, met centraal een gemeenschappelijk groengebied. De stempel wordt drie keer herhaald. Een stempel met drie blokken wijkt hiervan af.
Twaalf flatblokken (330 woningen) bestaan uit portiekwoningen, zonder lift, in 4 en 5 lagen, waarvan bij vier blokken later een lift is bijgeplaatst. De overige drie flatblokken (30 woningen) zijn galerijflats ter attentie van senioren in 2 lagen.

De plattegronden van de verschillende portiekwoningen zijn in basis allemaal gelijk aan elkaar. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door extra slaapkamers in wisselbeuken en op de begane grond.

De samenstelling van de bewoners, die op dit moment de flats bewonen, is heel divers. Het contact tussen de bewoners is zeer gering. Dit wordt mede veroorzaakt door de grote variatie aan nationaliteiten. Hierin huist een van de redenen dat Elan Wonen het niet lukt een bewonerscommissie van de grond te krijgen.
Het geringe sociale contact blijkt ook uit het feit dat er weinig gebruik wordt gemaakt van het gemeenschappelijke groengebied.

Gezien de leeftijd van de woningen, de huidige technische staat en de wijkvisie die op stapel staat, is het van belang te weten wat de verbetermogelijkheden op hoofdlijnen zijn. Op dit moment overheerst nog de gedachte dat de toekomstmogelijkheden beperkt zijn.
In eerste instantie zijn op hoofdlijnen de verbetermogelijkheden in beeld gebracht in relatie tot de stedenbouwkundige structuur. In de analyse is verbeeldt wat de veranderingen en transformaties van de flats en stempels kunnen zijn, mede op basis van referenties. Vervolgens is nu verder ingezoomd op de technische mogelijkheden van de bestaande portiekflats.
De bouw- en onderhoudstechnische kwaliteit zijn via uitgebreide inspecties nader verkend én in een kwaliteitsbeeld vastgelegd. Verder zijn de plattegronden niet alleen op hun specifieke woontechnische kwaliteit getoetst, maar ook beoordeeld op meer specifieke thema's, die bijdragen tot een 'prettige' woning (ruimtelijkheid).
Tot slot is gezocht naar toekomstmogelijkheden van de portiekflats, waarbij de beschikbare kubieke meters optimaal benut worden. Grotere woningen voor minder geld.

Schets