home BouwhulpGroep
panorama

2012


Hardinxveld-Giessendam, haalbaarheidsonderzoek
Koninginnewijk


Opdrachtgever
Omnivera

PRIJSVRAAG HAALBAARHEID 138 WONINGEN


Omnivera had behoefte aan een second opinion met betrekking tot de haalbaarheid voor het al dan niet verlengen van de levensduur van 138 eengezinswoningen in de Koninginnewijk. Hiertoe heeft zij een prijsvraag uitgeschreven, die uiteindelijk door BouwhulpGroep gewonnen is. Het betreft 3 verschillende complexen en architectonisch verschillende woningtypen.

Voor de prijsvraag heeft BouwhulpGroep een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de renovatiemogelijkheden van de woningen. Uit het onderzoek heeft BouwhulpGroep geconcludeerd dat er potentieel is om met renovatie een kwaliteitsaanpassing te bewerkstelligen en hiermee de levensduur te verlengen. Er zijn verschillende varianten gepresenteerd, allemaal met kwaliteitsaanpassing als uitgangspunt.

Als vervolg hierop is BouwhulpGroep gevraagd om de stedenbouwkundige en architectonische kaders op te stellen voor de conceptuele aanbesteding, middels het opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor de aanpak van de Oranjebuurt.

bestaande gevelbeeld

impressie nieuw gevelbeeld