home BouwhulpGroep
Heerlen De Wier

2005 - 2007


Heerlen, de Wieër
Renovatie


Opdrachtgever
Weller

VERKAVELD IN GLOOIEND LANDSCHAP


Vooruitlopend op een grootonderhoudsplan respectievelijk renovatieplan, is voor de gehele wijk een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. In dit plan zijn de sterke en zwakke punten op ruimtelijk gebied vastgelegd. Via geformuleerde ambities zijn de kansen en mogelijkheden voor de toekomst in beeld gebracht. Dit beeldkwaliteitsplan is de leidraad voor de renovatie geworden.