home BouwhulpGroep
panorama

2012 - 2013


Middelburg, Prinses Marijkeplein e.o.
Renovatie


Opdrachtgever
Woongoed Middelburg

AANPAK UITSTRALING EN ENERGETISCHE KWALITEIT


De 84 duplexwoningen liggen in de omgeving prinses Marijkeplein in Middelburg en vormden oorspronkelijk samen met 42 eengezinswoningen een groter complex. Stedenbouwkundig zijn beide complexen te lezen als verschillende ensembles. In architectuur vertonen ze grote gelijkenissen, behoudens de entrees en de balkons aan de achterzijde.

De aanpak van de duplexwoningen ligt in dezelfde lijn als de aanpak van de eengezinswoningen. Dat wil zeggen dat middels isolatie van de zoldervloer en buitengevelisolatie de energetische kwaliteit wordt vergroot en middels het toevoegen van betonnen elementen de uitstraling van de woningen wordt verbeterd. Daarnaast worden een aantal woningen samengevoegd, andere woningen worden geschikt gemaakt voor begeleid wonen.

De in de jaren '70 aangebrachte entreeportalen, bekleed met houten schroten, zijn zodanig aangepakt dat ze een eenheid vormen met de gestucte gevels. Door deze wijziging in textuur ontstaat een rustiger gevelbeeld wat tevens beter aansluit bij de uitstraling van de eengezinswoningen.

bestaand gevelbeeld

nieuw gevelbeeld