home BouwhulpGroep
Moordrechtse dijk

2004 - 2005


Moordrecht, Stevensstraat e.o.
Programmastudie


Opdrachtgever
Woningbouwvereniging Moordrecht

POLDER IN DE WIJK


Ruim vijfentachtig jaar geleden zijn de veertig woningen midden in de polder als een lint neergezet (1920 tot 1925). Van niets naar niets in een weidse omgeving. In de naoorlogse periode is de omgeving geleidelijk volgebouwd. Het resultaat is, dat de woningen nu verscholen liggen in een grotere wijk, die een caleidoscoop vormt van de opeenvolgende stedenbouwkundige visies uit de naoorlogse periode.
Deze studie was erop gericht de mogelijkheden voor de woningen te onderzoeken, met behoud van de aanwezige kwaliteit, en tevens een nieuw perspectief te geven voor het toekomstige wonen op deze locatie.
Deze programmastudie omvat drie onderdelen:
• bouwstenen. De aanpak van de bestaande en nieuw te ontwikkelen woningentypen zijn schetsmatig ingevuld (plattegronden, gevels).
• stedenbouwkundig plan. De stedenbouwkundige oplossing, te typeren als 'polder in de wijk', is aangegeven. De oplossing gaat uit van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit voor de gehele wijk.
• impressie. De beeldkwaliteit, die hoort bij de oplossing, wordt geïllustreerd. Deze is vooral gekoppeld aan de te realiseren woningentypen.

pandschets een pandschets twee