home BouwhulpGroep
panorama

2012 - 2013


Ridderkerk, haalbaarheidstudie
Dorpsdijk e.o. te Rhoon


Opdrachtgever
Woonvisie

TOEKOMSTVISIE VOOR DORPSDIJK E.O.


Complex 204, grenzend aan de Dorpsdijk en gebouwd in 1960/1964 omvat 157 grondgebonden woningen, waarvan het overgrote deel doorzonwoningen en een beperkt deel bejaardenwoningen (15 stuks). De huidige woningen kennen een aantal specifieke problemen met voegwerk, zachtboardplafonds en kleine badkamers.

In het kader van strategisch voorraadbeleid is Woonvisie bezig zich te oriënteren op de gewenste en mogelijke kwaliteitsaanpassingen voor deze woningen. Parallel aan deze overwegingen was men vanuit onderhoud bezig met de aanpak van het gevelmetselwerk (voegwerk). Op dat moment wordt de vraag actueel, wat de mogelijkheden van de aanpassingen van deze woningen nu zijn.

Aan BouwhulpGroep is gevraagd in beeld te brengen wat de mogelijke (technische) kwaliteitsaanpassingen zijn van deze woningen, gezien de bestaande en gewenste kwaliteit bij een levensduurverlenging van 20 tot 25 jaar, en wat de consequenties zijn in financieel, volkshuisvestelijk, markttechnisch en uitvoeringstechnisch opzicht.

situatie