home BouwhulpGroep
impressie gevelbeelden

2012


Ulft, Vanegwoningen
Aannemersselectie renovatie 115 woningen


Opdrachtgever
Wonion

WONEN IN SFEREN


Er staat een ingrijpende herstructurering van de Vogelbuurt te Ulft op stapel. Hiervoor zijn diverse kwaliteitsaanpassingen gepland, variërend van grootonderhoud, renovatie, ingrijpende renovatie tot vervangende nieuwbouw.
Voor de grootschalige renovatie van 115 Vanegwoningen in de wijk heeft de BouwhulpGroep, samen met BAM Deventer, een consortium gevormd voor de aannemersselectie.


Leidraad bij de plannen vormt het beeldkwaliteitsplan dat Wonion heeft opgesteld voor de gehele wijk. 72 van de 115 woningen vallen onder de toekomstige wijk de Gaarden en de overige 43 moeten voldoen aan de sfeer die hoort bij de toekomstige Parkbuurt. De Bouwhulpgroep heeft hier geprobeerd een antwoord op te geven door bij De Gaarden de nadruk te leggen op de ruimtelijke intimiteit, waarbij dakvorm, hoogte en gevelgeleding de basis van het verhaal vormen. Tezamen is dit aangeduid met de intimiteit van het dak en is geïnspireerd op het beeld van de boomgaard met zijn huiselijke sfeer. Bij de Parkbuurt is de ordening gezocht in het bouwblok als eenheid met ruimte voor diverse individuele accenten. De verwijzing is het beeld van een park met zijn statigheid en de verticale lijnen.


schetsen gevelbeelden

bestaande gevelbeeld

schetsen tuin en schuurtjes