home BouwhulpGroep

2005


Utrecht, Rivierenbuurt
Programmastudie


Opdrachtgever
Stichting Bo-Ex '91

HOF VAN HERKENNING


In opdracht van Stichting Bo-Ex '91 en bewonersorganisatie is onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van een complex. De kwaliteiten op verschillende schaalniveaus zijn hierbij op hun waarde beoordeeld: stedenbouwkundig, architectonisch, woontechnisch, bouwtechnisch, onderhoudstechnisch en verhuurtechnisch. Een aspect dat bijna niet te benoemen is, is dat de bestaande woningbouw ook een rol speelt bij ons maatschappelijk geheugen. Zij vormt een hof van herkenning als sporen uit het verleden.

Dudok ontwerpschets