home BouwhulpGroep
Vlaardingen, Indische buurt

2005 - 2009


Vlaardingen, Flores Montal
Renovatie


Opdrachtgever
Waterweg Wonen

OP ZOEK NAAR INDIVIDUEEL WONEN


De mogelijkheden voor herontwikkeling van straat of bouwblok hangen mede samen met de kwaliteit en potentie van de wijk.
De kwaliteit van de locatie in brede zin moet hiervoor in beeld gebracht worden.
De 56 duplexwoningen worden veranderd in 28 eensgezinswoningen. Na de renovatie zal er sprake zijn van een grotere differentiatie in kwaliteit, beeld en eigendom. Dit project laat zien dat renoveren in een "serie van één" mogelijk is.