home BouwhulpGroep

2006


Alkmaar, Huygensstraat / Hooftstraat
Second opinion


Opdrachtgever
Woonwaard Noord-Kennemerland


SECOND OPINION VERSNELT HET PROCES


Conform het Integraal plan herstructurering Overdie uit 2003 zouden 68 eengezinswoningen uit de Huygensstraat en de Hooftstraat evenzijde nog tien tot vijftien jaar in stand gehouden worden, alvorens ze - om merendeels stedenbouwkundige redenen - te slopen.

Om de woningen gedurende deze tien tot vijftien jaar in stand te houden was een ingreep geprogrammeerd.Voor Woonwaard Noord-Kennemerland leidde de hoger uitvallende kosten van instandhouding, in relatie tot de beperkte levensduur, tot een heroverweging van de ingreep. En met inbegrip van leefbaarheidoverwegingen uiteindelijk tot een voorstel voor vervroegde sloop.

Doel van de second opinion is zowel de beperkte opname uit 2003 als de uitgebreide opname uit 2005 te controleren en op basis van deze controle de maatregelen te bepalen, die nodig zijn om kwaliteitsniveaus uit 2003 en 2005 te bereiken.

De conclusie was dat de technische staat een vijftienjarige ingreep rechtvaardigt. De verschillen lagen op het niveau van het te realiseren kwaliteitsniveau.
woningen van type 7 woningen van type 8 Gevelbeeld oud