home BouwhulpGroep

2006 - 2007


Arnhem, provinciaal niveau
advisering duurzaamheid


Opdrachtgever
Provincie Gelderland

PRAKTIJKVOORBEELDEN ENERGIELABEL B


De provincie Gelderland heeft energiebesparing opgenomen in haar beleid. In de nieuwbouw werd dit op basis van de EPC [Energie Prestatatie Coëfficiënt] ingevuld. Om duidelijk te maken dat er in de bestaande bouw ook kansen liggen is er gezocht naar een aantal voorbeeldprojecten. Het tonen van projecten waar een hogere energieambitie gerealiseerd is, laat anderen zien wat de mogelijkheden zijn.
In zeven projectbeschrijvingen is aangegeven wat er gedaan is, welke aanpak er gevolgd is (en waarom) en welke resultaten er geboekt zijn.
Gemiddeld krijgen de projecten in de brochure een energielabel B. Uit de voorbeelden blijkt verder dat als de woningen op een vergelijkbaar niveau met nieuwbouw worden gebracht, dat dan label A haalbaar is. Hierbij hoort dan ook tevens een exploitatietermijn van 40 jaar of meer. Blijft de ingreep beperkt en wordt er meer aan een periode van 15 jaar gedacht, dan is energielabel C het meest voorkomende resultaat.
Tijdens de door de provincie Gelderland georganiseerd Workshop energiemaatregelen bestaande bouw is dit onderwerp door BouwhulpGroep nader toegelicht.

lees mij

Warmeteboilers
Warmtewisselaar