home BouwhulpGroep
Panorama

2013


Arnhem, plantoetsing
uitbouwen pilotwoningen


Opdrachtgever
Vivare

PLANTOETSING UITBOUWEN PILOTWONINGEN


Voorafgaand aan een grotere renovatie van 167 woningen heeft de woningcorporatie vier pilotwoningen uit laten voeren. Na oplevering van deze woningen is er door BouwhulpGroep een evaluatie uitgevoerd naar de vier pilots. De vraag is wat de kwaliteit van de uitgevoerde pilot, en wat de toegevoegde waarde in de tijd is. Om deze beoordeling uit te voeren zijn de woningen uitvoerig geïnspecteerd. Zowel van tekening als in de praktijk. Hieruit zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld, om bij de grootschalige uitrol van de woningen extra aandacht aan te besteden. Er is niet alleen naar de uitgevoerde kwaliteit gekeken, maar ook naar de onderhoudswerkzaamheden die horen bij de nieuwe toevoegingen. De belangrijkste bevindingen gingen over tocht, aansluitingen van lood, uiterlijk, duurzaamheid en consistentie in de maatregelen. Op basis hiervan zijn verbetervoorstellen gedaan.

Uitbouwen pilotwoningen