home BouwhulpGroep
Panorama

2011


Bergeijk
Rioleringsproblematiek


Opdrachtgever
Gemeente Bergeijk

BEGELEIDEN RIOLERINGSPROBLEMATIEK


Naar aanleiding van een gegronde klacht over wateroverlast, dient de Gemeente Bergeijk op korte termijn tot een oplossing te komen. De BouwhulpGroep is ingeschakeld om als onafhankelijke deskundige in dit proces te komen tot een oplossing en dit te begeleiden. Het doel van de begeleiding is om overeenstemming te bereiken over de probleemdefiniëring en de mogelijke oplossing. In het kader van deze begeleiding zijn diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen, is het dossier bestudeerd en is nader onderzoek verricht.

Er zijn twee bijeenkomsten met de eigenaar van het perceel en vertegenwoordigers van de Gemeente Bergeijk geweest. Op de eerste bijeenkomst lag het accent op de criteria waaraan de oplossingen worden getoetst. Op de tweede bijeenkomst zijn de oplossingen uitgewerkt naar kosten en voorgelegd aan beide partijen. Er zijn uiteindelijk drie oplossingen uitgewerkt. Deze oplossingen zijn vervolgens op de eerder gedefinieerde criteria beoordeeld.


Conclusies


Wanneer de restwaarde van het huidige pand in de beschouwing wordt meegenomen, ontlopen de oplossingen elkaar niet veel in kosten. Nieuwbouw op een andere locatie is wat duurder dan de andere twee oplossingen. Het grootste onderscheid zit hem in de tijd, die voor de oplossing nodig is en de overlast, die de bewoners ondervinden. Die overlast is bij het opvijzelen het grootst en de tijd voor de oplossing bij het verhuizen naar een bestaand pand het kortst.

woning