home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Boxtel
Orakel van Delhpi, Energiebeurs


Opdrachtgevers
Renda

ENERGIEBEURS HET ORAKEL VAN DELPHI


Het derde Orakel van Delphi stond in het teken van 'ketensamenwerking en energiebesparing'. Drie renovatiepraktijken werden belicht door bouwers die in de vorm van ketensamenwerking aan de gepresenteerde projecten gewerkt hebben.

De dilemma's, ofwel de moeilijke keuze uit twee mogelijkheden, hebben vooral betrekking op de competentie, ambitie en mogelijkheden en de bijbehorende speelruimte, die gelden voor de participanten in de keten. Want de spelregels over de inbreng die van de ketenpartners verwacht wordt, zijn niet of bijna niet expliciet benoemd. Vooral voor de energetische kwaliteit is het van belang dat de samenwerking uitnodigt om de grenzen van de mogelijkheden te zoeken. Dit geldt in wezen voor de gehele kwaliteit. Niet het verleden moet het richtsnoer zijn, maar de nieuwe mogelijkheden. In die zin mag bij ketensamenwerking meer aandacht besteed worden aan het benutten van de mogelijkheden. Minder praten over labels, meer denken aan de realiseerbaarheid van de stappen op weg naar energieneutraliteit. Dus minder moeten en meer nadruk leggen op het kunnen, en de ontdekking van nieuwe perspectieven. Het bijzondere is dat zo'n discussie zich automatisch ontwikkelt als gezamenlijk gekeken wordt naar de bestaande praktijk, met oog voor de stip op de horizon.

De schil en de plattegronden van deze winkelpanden zullen in de aankomende renovatie van het Philipsdorp worden aangepakt. Met als uitgangspunt het behoud van originele elementen in de uitstraling, het terugbrengen van een kenmerkende gevelindeling en comfortabel wonen boven de winkels. De winkelpanden blijven zo een belangrijke beelddrager voor het Philipsdorp.

Presentatie Orakel