home BouwhulpGroep

2003


Breda
Beleid(sinstrument)


Opdrachtgever
WonenBreburg Breda

het label voor milieu Logo

MILIEU HERKENBAAR VOOR DE BEWONER


De corporatie besteedt extra aandacht aan veiligheid, energie, gezondheid en milieu. Met een milieulabel voor woningen, letterlijk op de woning geschroefd, wil men dit kenbaar maken. In samenwerking met Cauberg-Huygen is een beoordelingsmethode, gekoppeld aan een milieulabel, ontwikkeld.
Dit label geeft de bewoner duidelijkheid over deze kwaliteitsaspecten. Vergelijk het maar met het politiekeurmerk (sticker op het raam).