home BouwhulpGroep
Panorama

2012


Culemborg, Platte Daken Zuid
Second opinion Kwaliteit


Opdrachtgever
KleurrijkWonen

SECOND OPINION KWALITEIT


KleurrijkWonen heeft een plan voorgesteld voor de 106 woningen van complex Platte Daken Zuid te Culemborg. Dit plan houdt een onderhoudstechnische aanpak en energetische verbetering (naar label C) in. Volgens KleurrijkWonen garandeert dit plan een kwalitatief basisniveau voor een exploitatietermijn van twintig jaar. De Bewonerscommissie is echter van mening dat dit plan niet tot een oplossing leidt van de vocht-, isolatie- en rioleringsproblemen.

De vraag aan de BouwhulpGroep is om een second opinion te geven op de algemene maatregelen die KleurrijkWonen voorstelt.

De second opinion schetst de verschillen in uitgangpunten tussen bewoners en corporatie en geeft een beeld van de huidige kwaliteit. De maatregelen zijn beoordeeld op in hoeverre hiermee de problemen worden opgelost en aan de kwaliteitsuitgangspunten worden voldaan. Tot slot zijn aanbevelingen gedaan naar het verdere verloop van de planvorming. In een bespreking met corporatie en bewoners is op basis van deze second opinion consensus bereikt over de uitgangspunten voor de verdere planvorming. Met name de uitgangspunten met betrekking tot aanpak van tocht, gebrekkige ventilatie, rioleringsproblemen en verouderde douches zijn hierbij aangescherpt

Woning